Η φωτογράφηση της βάπτισης είναι πάντα πολύ ιδιαίτερη και απαιτητική, καθώς τα μικρά μοντέλα είναι απρόβλεπτα,

                              λόγω της μεγάλης εμπειρίας οι μικροί μας πελάτες  θα ενθουσιαστούν

ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

VIDEO BAPTISIS

ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

PRE VAPTISM 

Love in the family and baptism coming ....