Η φωτογράφηση της βάπτισης είναι πάντα πολύ ιδιαίτερη και απαιτητική, καθώς τα μικρά μοντέλα είναι απρόβλεπτα,

                              λόγω της μεγάλης εμπειρίας οι μικροί μας πελάτες  θα ενθουσιαστούν

ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

PRE VAPTISM 

VIDEO BAPTISIS

ΒΙΝΤΕΟ ΒΑΠΤΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Love in the family and baptism coming ....